Analysis of production and trade world wide

fruit

cabbage

Sluitkool: Stabiele teelt

  • Sluitkool is te bestemplen als een redelijk stabiele teelt in Nederland.
  • Het areaal schommelt wel maar niet heel sterk. Vanaf 2000  werd er telkens 2.600 a 2.700 ha sluitkool geteeld; in 2008 was het topjaar met meer dan 3000 ha.
  • Het gaat vooral om witte kool met dit seizoen een areaal van 1.640 ha, gevologd door rodekool met 570 ha en spitskool met 340 ha.
Subscribe to RSS - cabbage