Analysis of production and trade world wide

fruit

mushrooms

Duitse import champignons: Polen verder uitgelopen op Nederland

  • Nadat in 2011 Polen Nederland was gepasseerd als grootste leverancier van champignons is het verschil vorig jaar groter geworden.
  • Volgens het Duitse CBS werd er in 2012 31.100 ton uit Polen ingevoerd tegen 27.600 ton uit Nedrland; in 2011 was dat resp. 31.800 en 30.200 ton.
  • De import uit andere landen stelt weinig voor, minder dan 2.000 ton.

Nog maar ruim 150 champignonbedrijven

  • Vorig jaar waren er in Nederland nog 162 bedrijven met teelt van champignons. In 2000 waren dat er nog ca. 550.
  • De beteelde oppervlakt is ook wel gedaald maar veel minder spectaculair, nl. vam 950.000 m2 naar ruim 660.00 m2.
  • De bedrijven zijn derhalve aanmerkelijk groter geworden. In 2000 was de doorsnee omvang nog 1700 m2, nu is dat 4100 m2.
Subscribe to RSS - mushrooms