Analysis of production and trade world wide

fruit

Turkije grote exporteur maar weinig naar West Europa

Turkey export fresh fruit and vegetables
  • De Turkse economie en handel groeit duidelijk sneller dan gemiddeld. Wat betreft het Bruto Binnenlands Product ontlopen Turkije en Nederland elkaar overigens als het om het absolute niveau gaat niet veel. 
  • De Turkse goederenexport is zodanig snel gegroeid dat het inmiddels opgeklommen is naar de 31ste plaats. 
  • Als exporteur van agrarische producten staat Turkije op 22ste plaats. 
  • Als exporteur van verse groenten en vers fruit is Turkije inmiddels de top-10 binnen gekomen.
  • Turkije is vooral een grote producent van groenten en fruit. Zowel de productie van groenten als die van fruit heeft een omvang van 20 miljoen ton. Ter vergelijking: Nederland produceert nog geen 5 miljoen ton groenten en 0,7 miljoen fruit. Turkije is daarmee de vierde groenteproducent en de vijfde wat fruit betreft.
  • Ongeveer de helft van de groenteproductie bestaat uit tomaten. Op afstand zijn uien en parika’s/pepers en komkommers de volgende op de lijst.
  • De fruitproductie is meer divers. Druiven zijn het belangrijkste product met ruim 4 miljoen ton. Dan volgt watermeloenen met een kleine 4 miljoen ton. Daarna volgen appels, sinaasappels en meloenen.
  • De Turkse productie is vooral bestemd voor binnenlands verbruik en verwerking. Maar een klein deel is bestemd voor de export.
  • Rusland is de belangrijkste afnemer van verse groenten en fruit uit Turkije. Van het totaal gaat ongeveer een derde naar dat land. Tweede in hoeveelheid gezien is de oosterbuur Irak.
  • West Europese landen nemen naar verhouding weinig Turkse producten af en verder gaat het bij de West Europese landen vooral om krenten en rozijnen.
Order this survey
Send us your name and e-mail address. We will contact you about the specifics.
Downloads