Analysis of production and trade world wide

fruit

Eurostat nu meest complete beeld van import en export Nederland

Period: 

2017 tot 2018
Netherland export fresh fruit and vegetables different sources
  • Nederland is na Spanje de 2de exporteur van verse groenten en fruit. Naar hoeveelheid gezien is Nederland de 4de in grootte.
  • Als het om  import gaat dan neemt Nederland wereldwijd gezien zowel naar waarde als naar hoeveelheid de vierde plek in.
  • De totale waarde van de export bedroeg in jet afgelopen jaar bijna 11 miljard euro en er werd voor 7,25 miljard euro aan verse groenten en fruit ingevoerd. In hoeveelheid gezien ging om 8,9 miljoen ton export en 6 miljoen ton import.
  • In de vorige alinea is uitgegaan van cijfers van Eurostat (het statisch bureau van de EU). In 2017 heeft deze bron bij de internationale handel van Nederland voor het eerst ook de inschattingen meegenomen voor de handel binnen de EU.
  • Het Nederlandse statistisch bureau CBS doet dat al veel langer. Van grotere bedrijven registreert het CBS de internationale handel daadwerkelijk maar van kleinere bedrijven wordt de handel ingeschat. De aangifte drempel van de intra handel ligt voor de export bij 1,2 miljoen euro en voor de import bij 1,0 miljoen euro.
  • Een ander belangrijk verschil tussen Eurostat en CBS is dat in het Eurostat cijfer ook de zgn. quasi-doorvoer is opgenomen en in het CBS cijfer niet.