Analysis of production and trade world wide

fruit

In 2022 Turkse export verse groenten en fruit niet verder gegroeid

Countries: 

Period: 

2023 tot 2024

Tags: 

Worldwide export share Turkey
  • Turkije is een grote producent en exporteur van verse groenten en fruit.
  • De Turkse productie van verse groenten (excl. industrie ed) heeft een omvang van 70% van die in de hele EU en die van verse fruit (excl. industrieproduct) is goed voor ruim de helft.
  • Van de totale Turkse productie (excl. industrie product) aan verse groenten wordt maar een klein deel uitgevoerd, nl. in 2022 niet meer dan 5%. Bij vers fruit ging het om bijna 20%.
  • Naar hoeveelheid gezien is Turkije wereldwijd gezien het 8ste exportland voor verse groenten en fruit.
Downloads
Download a sample.

PDF: