Analysis of production and trade world wide

fruit

WERELDHANDEL IN UIEN STAGNEERT

Category: 

Countries: 

Period: 

2006 tot 2014

Tags: 

  • Wereldwijd neemt de productie van uien nog steeds gestaag toe. De internationale handel in uien is sinds 2010 niet verder meer gegroeid.
  • De productie van de (commerciële) uienteelt is gegroeid naar ruim 85 miljoen ton. De laatste tien jaar is de productie jaarlijks met gemiddeld 3 miljoen ton of ruim 4% toegenomen.
  • Tot 2010 groeide ook de wereldhandel in uien gestaag. Rond eeuwwisseling werd er jaarlijks ca. 4 miljoen ton uien internationaal verhandeld. In 2005 was 5,5 miljoen ton waarna de handel snel toe nam naar 7,7 miljoen ton in 2010. 
  • De (statistische) waarde van de wereldhandel bedraagt ca. 2,7 miljard euro. 
  • Uien is een echt wereldproduct. Er zullen weinig landen zijn waar uien niet geteeld en niet geconsumeerd wordt. In lang niet alle landen lukt het om uien jaarrond beschikbaar te hebben laat staan uien van een aanvaardbare kwaliteit. 
  • En met het groeien van de wereldbevolking houdt dit dus in dat de vraag naar uien blijft groeien. 
  • Die grotere vraag wordt op wereldschaal gezien (de laatste jaren) dus meer gedekt door de lokale productie dan door importproduct.
  • Ook in 2014 was Nederland weer de grootste uienexport van de wereld. Volgens cijfers van het KCB is er in 2014 ruim 960.000 ton aan Nederlandse uien in het buitenland afgezet. 
Downloads
Download a sample.

PDF: