Analysis of production and trade world wide

fruit

Totale Russische goederen im- en export in eerste vier maanden met 10% gedaald

Category: 

Countries: 

Period: 

2012 tot 2014
Exchange rate rouble and dollar to euro
  • In de eerste vier maanden van dit jaar was de waarde van de totale Russische goederenimport uitgedrukt in dollars 11% lager dan vorig jaar in dezelfde periode.
  • De export ook uitgedrukt in dollars was 10% lager. 
  • Op dezelfde basis was de waarde van de import vanuit Nederland in de periode januari-april dit jaar 7% kleiner en de waarde van de export naar Nederland was 14% kleiner. 
  • Bij de Russische import gaat het vooral om machines, voertuigen en elektronische apparatuur. De import van deze goederen was dit jaar resp. 11, 15 en 9% kleiner dan vorige jaar.
  • Producten waarvan de waarde sterk daalden waren optische apparatuur, ijzer/staalproducten en vlees.
  • Over het geheel gezien viel de daling van de import van voedingsmiddelen (agrarische producten) met 6% mee. 
  • China is Rusland belangrijkste leverancier. Met min 5% deed de import uit China het relatief goed. De handel met Duitsland deed het met een min 6% ook relatief gezien goed. 
  • De Russische export leunt zwaar op de olie/gas/ed. De algemene trend van min 10% in de eerste vier maanden van dit jaar komt dan ook geheel voor rekening van de krimp van de export van olie/gas 
  • Bij de export naar Nederland gaat het voor bijna 90% om olie/gas. Het aandeel van Nederland in de totale Russische olie/gas export daalde in de eerste vier maanden van dit jaar met 0,8 procentpunt naar 17,1%.
Downloads
Download a sample.

PDF: