Analysis of production and trade world wide

fruit

SINAASAPPELEN: 3 landen maken de dienst uit

Category: 

Countries: 

Period: 

2016 tot 2017

Tags: 

Oranges import export Netherlands sinaasapplen
  • Sinaasappelen is wereldwijd gezien een groot product. Er wordt ca. 70 miljoen (FAO) van geproduceerd. Maar een klein deel hiervan, een kleine 10% van de productie, naar schatting 6,5 miljoen ton, wordt internationaal verhandeld.
  • Het lijkt er wel op dat de internationale handel in sinaasappelen niet veel verder meer zal groeien. Van jaar op jaar zijn er wel schommelingen te zien maar de laatste jaren is er sprake van een stabilisatie op een niveau van 7 miljoen ton en 6,5 miljoen ton excl. re-export.
  • Bij de internationale handel in sinaasappelen draait het vooral om 3 grote exporteurs. Spanje, Zuid Afrika en Egypte vertegenwoordigen samen bijna 60% van de hele internationale handel. Andere belangrijke exportlanden zijn de Verenigde Staten,
  • Turkije en Griekenland. Nederland is zevende op lijst van exportlanden. Ongeveer een derde van de het totaal is handel tussen EU landen onderling.
  • Bij de import van sinaasappelen is er veel meer spreiding. De top-10 van alle import landen is goed voor de helft. Nederland is wereldwijd gezien de belangrijkste importeur van sinaasappelen. Andere grote importeurs zijn Duitsland, Rusland, Frankrijk, de Golfstaten en (groot) China.
  • Zoals bij zoveel producten neemt Nederland ook bij sinaasappelen een belangrijke positie in in de handel. Zoals gezegd is Nederland wereldwijd gezien de belangrijkste importeur van sinaasappelen. Omdat een flink deel van die import wordt (gere-)exporteert staat Nederland ook in de top-10 van exportlanden.
Downloads
Download a sample.

PDF: