Analysis of production and trade world wide

fruit

Nederlandse import en export verse groenten en fruit 2013: minder kilo’s; meer euro’s

Share Netherlands import fresh vegetables EU countries
  • Zowel de Nederlandse import als de export van verse groenten en fruit bleven in 2013 in hoeveelheid gezien achter bij die in 2012 maar de daling bleef beperkt tot 1% bij import en 2% bij de export. De daling bij de import was geheel toe te schrijven aan verse groenten. Aan vers fruit werd wel meer ingevoerd, 2013 was zelfs een recordjaar wat de fruitimport betreft.
  • Bij de export was vorig jaar de daling bij groenten 3%. De fruitexport bleef een luttele 1% achter bij die in 2012. De export was hiermee weer terug op het niveau van 2009.
  • Op basis van Eurostat gegevens  ging het bij de import om een hoeveelheid van 4,6 miljoen ton en bij de export om 6,7 miljoen ton.
  • De export van Nederlandse verse groenten en fruit is op basis van KCB-cijfers in 2013 gelijk gebleven. De export van Nederlandse groenten was wel wat groter maar er werd belangrijk minder Nederlands fruit uitgevoerd. Het was zelfs de kleinste fruitexport in jaren.
  • In waarde gezien was er in 2013 zowel bij de import als de export wel sprake van groei. De importwaarde nam met 7% toe en de exportwaarde met 3%. De groei komt bij geheel op het conto van fruit, bij import +11% en bij export +9%.
  • Volgens Eurostat werd er vorig jaar voor een kleine 5 miljard euro aan verse groenten en fruit ingevoerd. De export had een waarde van 7,3 miljard euro. Het gaat hierbij om zowel Nederlands product als om re-export.
Order this survey
Send us your name and e-mail address. We will contact you about the specifics.
Downloads