Analysis of production and trade world wide

fruit

NEDERLAND IN 2015 DE BELANGRIJKSTE LEVERANCIER VAN UIEN AAN BRAZILIË

Category: 

Countries: 

Period: 

2010 tot 2016

Tags: 

  • Vorig jaar konden er grote hoeveelheden Nederlandse uien op de Braziliaanse markt worden afgezet.
  • In het kalenderjaar 2015 ging het om een hoeveelheid van ca. 126.000 ton. Dat was aanzienlijk meer dan de 15.000 ton in 2014. De beide jaren daarvoor was het met 40.000 ton wel wat meer en daarvoor ging het om kleinere hoeveelheden.
  • Voornaamste reden was dat Nederland het gat opvulde vanwege het kleinere aanbod van Argentijnse uien.
  • In 2015 importeerde Brazilië maar 80.000 ton Argentijnse uien. In 2014 was het met 123.000 ton ook al minder dan daarvoor. In de loop der jaren schommelde de import vanuit Argentinië wel sterk.
  • De totale Braziliaanse uienimport was in 2015 met 270.000 ton van recordomvang. Alleen die van 2013 met 267.000 ton was praktisch even groot maar in de andere jaren was het aanzienlijk minder.
  • Veruit de grootste hoeveelheden Nederlandse uien werden geïmporteerd in de periode maart – juni. Opvallend was wel dat ook daarna de import van Nederlandse uien door ging. In september was er zelfs weer sprake van een opleving Dat was ook het geval in december. 


Downloads
Download a sample.

PDF: