Analysis of production and trade world wide

fruit

Import verse groenten en vers fruit in Rusland eerste helft 2013 +10%

Category: 

Countries: 

Period: 

2010

Tags: 

Import fresh fruit and vegetables in Russia
  • De Russische import van verse groenten en vers fruit is in de eerste helft van dit jaar met ca. 10% gegroeid. 
  • De import van verse groenten vanuit Nederland groeide zelfs met 14% maar de import van vers fruit uit Nederland nam voor het tweede achtereen volgende jaar fors af.
  • Op jaarbasis (2012) is de Russische import goed voor een bedrag van 6 miljard euro, waarvan 4,4 miljard euro vers fruit en 1,6 miljard euro verse groenten. 
  • De waarde van de import uit Nederland bedroeg (in 2012) 220 miljoen euro, waarvan 160 miljoen vers fruit en 60 miljoen verse groenten.
  • De import van appelen is in de eerste helft van dit jaar met 14% gegroeid. Er is bij dit product wel sprake geweest van grote verschuivingen tussen de leveranciers. West Europese landen leverden begin dit jaar veel minder dan (begin) vorig jaar, Italië  -51%, België -15%, Frankrijk -60%, Duitsland -57% en Nederland -54%.
  • De import van peren uit Nederland kelderde nog sterker (-60%). Ook België leverde in de eeste helft van dit jaar aanzienlijk minder peren. Grotere leveringen uit oa. Argentinië konden de totale perenimport begin jaar niet compenseren.
  • Volgens cijfers van de Russische douane is de import van tomaten uit Nederland in de eerste zes maanden met meer dan 10% gegroeid. Uien is (in hoeveelheid) het tweede groetenproduct. Nederland is nog steeds de belangrijkste leverancier ondanks de zeer forse daling (halvering)  van de leveringen in 2012; in de eerste helft van dit jaar herstelde de import uit Nederland zich (+18%) (tabel 8). Bij peen zien we iets dergelijks.